Massivt

  MASSIVT

  MÖBELSNICKERI


Varför Massivt?

 

Jag bygger möbler i massivt trä.

När du väljer möbler i massivt trä väljer du hållbarhet och möbler för framtiden. 

Virke från samma stock

Jag strävar att alltid använda virket från samma bräda och stock till hela möbeln. Detta ger möbler med samma nyans i virket samt med textur och yta i harmoni.

Jag tillverkar möbler av våra nordiska träslag ask, björk, och ek vilket är hårda träslag med lång livslängd.

Sammansättning

Möbler kan sättas samman på många olika sätt. Jag väljer oftas en synlig och klassisk sammansättning med kil. Sammansättningen ger möbeln ett ursprungligt och kraftfullt utseende och berättar samtidigt hur möbeln är uppbygd.


Skolmästarevägen 5 434 40 Kungsbacka  |  mob 0722235111

Copyright @ All Rights Reserved

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera